Dziś jest 21 sierpnia 2019 r.


XXVIII Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP 4-6 października 2018 r. Poradnictwo zawodowe XXI wieku

KARTA ZGŁOSZENIA

4.10.2018 r. - aula Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku, ul. Rudzka 13c, Rybnik,

5.10.2018 r. - centrum konferencyjne w „Hotelu przy Młynie”, ul. Miejska 16, Rybnik

Na zgłoszenia czekamy do 20 września 2018 r.

DANE UCZESTNIKA

Imię

Nazwisko

Telefon

e-mail

Miejsce pracy

Stanowisko

 

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w tabeli

Udział w konferencji

Członkowie SDSiZ RP

Pozostałe osoby

4-6.10.2018 (w pokoju dwuosobowym)

480 zł

560 zł

4-5.10.2018 (w pokoju dwuosobowym)

260 zł

320 zł

5-6.10.2018 (w pokoju dwuosobowym)

260 zł

320 zł

4.10.2018 r. (bez noclegu)

150 zł

230 zł

5.10.2018 r. (bez noclegu)

150 zł

230 zł

4-5.10.2018 r. (bez noclegu)

200 zł

280 zł

Udział w znakomitym koncercie "Martyna Jakubowicz z zespołem"

Tak 40 zł

Nie

Udział w wycieczce do "Baśniowej sztolni - poszukiwanie skarbnika"

Tak

Nie

Jestem zainteresowana/zainteresowany posiłkami bezmięsnymi

Tak

Nie

Chcę otrzymać fakturę

Tak

Nie

Całkowity koszt udziału w konferencji: 300

 

4 października 2017 r. (czwartek)

9.00-10.00 - zwiedzanie "Baśniowej sztolni - poszukiwanie skarbnika" - system dualnego kształcenia zawodowego branży górniczej M11, M39

10.00-11.00 - rejestracja uczestników

11.00-11.15 - przywitanie gości

Beata Grzelak - Przewodnicząca Zarządu Głównego SDSiZ RP

Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika

11.15-11.30 Beata Grzelak - Zarząd Główny SDSIZ RP

Działalność SDSiZ RP w minionym roku

11.30-11.45 Jagoda Kropidłowska - Zarząd Główny SDSIZ RP

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową


11.45-12.15 dr Ewa Dębska - Zarząd Główny SDSIZ RP

OTK 2017 podsumowanie działań, wręczenie dyplomów laureatom OTK 2018


12.15-12.45 dr hab. Małgorzata Rosalska - UAM

Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego

12.45-14.00 obiad

14.00-14.30 Anna Michalczyk Dyrektor PUP Rybnik

Jubileusz 10-lecia Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego 

14.30-15.00  Jadwiga Garcorz Wicedyrektor WOM

Jak zdobyć ciekawy zawód. Możliwości kształcenia formalnego i nieformalnego

15.00-15.30 Konrad Romaniuk i Dawid Wójcicki - FRSE

Europass i Epale, narzędzia wspierające doradcę zawodowego

15.30-16.00 Marcin Trepczyński - Instytut Badań Edukacyjnych, ekspert merytoryczny ds ZSK

Moje Portfolio - narzędzie do gromadzenia i prezentowania własnych dokonań.

17.00-18.00 Krajowy Zjazd członków SDSIZ RP

20.00 Uroczysta kolacja

5 października 2017 r. (piątek)

8.45-9.05 - Anna Stokowska, Andrzej Pieńkowski, Katalyst Education
Mapa karier

9.05-9.30 - Barbara Górka Fundacja IMAGO
Nowe narzędzia w poradnictwie adaptacja kanadyjskiego podejścia Hope-filled engagement Normana Amundsona

9.30-9.45 - przerwa techniczna - przystosowanie sali do warsztatów

Każdy uczestnik może wybrać po jednym warsztacie w danej sesji. W warsztacie może wziąć udział maksymalnie 25 osób.

I sesja 10.05-11.35

1a.Klaudia Seidel
Śląska Wojewódzka Komenda OHP w KatowicachSocjolog, doradca zawodowy z 15 letnim doświadczeniem w poradnictwie. Trenerka i coach wielu szkoleń dla doradców zawodowych sektora publicznego i prywatnego. Od 3 lat prowadzi Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Mikołowie. Realizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla osób bezrobotnych i pracujących. Realizatorka licznych projektów skierowanych do młodzieży i osób dorosłych. Autorka programów szkoleniowych i aktywizujących m.in.: „Młodzi w podróży po dobrą pracę”, „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych", „Gotowi do pracy".

Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe - kierunki rozwoju

Zakres tematyczny:

 • indywidualne doradztwo zawodowe - nowe spojrzenie na etapy kontaktu z klientem,
 • grupowe poradnictwo zawodowe - wykorzystanie gier i gadżetów w poradnictwie grupowym,
 • standardy pracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP.

1b. Mirosława Mitra i Małgorzata Bąk
Powiatowy Urząd Pracy w RybnikuMirosława Mitra - romanistka, doradca zawodowy. Przez 21 lat pracowała z dziećmi i młodzieżą. Od dekady pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku z osobami chcącymi odnaleźć się na rynku pracy i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Prowadzi szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz zajęcia z planowania kariery zawodowej. W ramach współpracy z Fundacją IMAGO testowała model metody poradnictwa zawodowego opartego na nadziei i zorientowanego na aktywność Normana E. Amundsona.
Małgorzata Bąk - socjolog pracy i komunikacji społecznej, ukończyła studia podyplomowe z poradnictwa zawodowego na Uniwersytecie Warszawskim, trener. Od ponad 10 lat pracuje w publicznych służbach zatrudnienia jako doradca zawodowy. Na co dzień swoją uwagę skupia na aktywizacji osób młodych, wchodzących na rynek pracy. Specjalista od planowania i rozwoju kariery zawodowej. W ramach współpracy z Fundacją IMAGO testowała model metody poradnictwa zawodowego opartego na nadziei zorientowanego na aktywność Normana E. Amundsona.

Badanie samooceny klienta na podstawie metody Normana E. Amundsona

Zakres tematyczny:

Systematyczna samoocena:

 • strategie zadawania pytań, jako szukanie drogi ku rozwiązaniu problemu,
 • poznawanie historii klienta,
 • wywiad uwzględniający kontekst.

Dynamiczna samoocena:

 • wielość perspektyw – identyfikacja różnych punktów widzenia przez klienta,
 • storytelling - element budowania atmosfery znaczenia

 

Anna Jaworska, Anna Konkel-Zając, Katarzyna Mroczek-Ungier
WCIES Warszawa Anna Jaworska- certyfikowany doradca edukacyjno-zawodowy i trener umiejętności miękkich, w tym m.in. metody Spadochron, mediatorka, asesor (prowadzi sesje Assessment & Development Centre). Mobilny doradca zawodowy we WCIES (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń). Pracuje z różnymi grupami zawodowymi, zarówno z dorosłymi, jak i z młodzieżą. Ponad 18 lat doświadczenia zawodowego, zarówno w korporacjach międzynarodowych, jak i administracji publicznej, stowarzyszeniach i NGO, zarówno na stanowiskach specjalistycznych, eksperckich, jak i menedżerskich.
Anna Konkel-Zając- certyfikowany doradca edukacyjno-zawodowy, coach kariery, nauczycielka i trenerka. Pracuje z młodzieżą w formie indywidualnej i grupowej. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych. Mobilny doradca zawodowy we WCIES (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń) i koordynator doradztwa zawodowego w warszawskiej Szkole Podstawowej. Współprowadzi warsztaty dla młodzieży z nowoczesnego doradztwa edukacyjno-zawodowego z elementami coachingu i z zarządzania sobą w czasie PKB Poznaj Kim Będziesz https://www.facebook.com/PKBpoznajkimbedziesz/?fref=ts. Jako ekspert współpracuje z pismem młodzieżowym COGITO i z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi (WSiP).
Katarzyna Mroczek-Ungier- certyfikowany doradca edukacyjno - zawodowy, psycholog, edukator Pozytywnej Dyscypliny, trener umiejętności psychospołecznych. Mobilny doradca zawodowy we WCIES (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń). Pracuje z różnymi grupami zawodowymi, zarówno z dorosłymi, jak i z młodzieżą. Prowadzi warsztaty wychowawcze dla rodziców. Ponad 14 lat doświadczenia zawodowego, zarówno w pomocy społecznej , jak i w NGO oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Edukacji.

Dobre praktyki prosto z Katalonii, jak aktywizować uczniów na zajęciach

Zakres tematyczny:

 • jak pracować z klasą na zajęciach, aby ją zaktywizować?
 • przykłady narzędzi wykorzystywanych w pracy z uczniami,
 • przykłady dobrych praktyk (m.in. Job-shadowing) zaczerpniętych podczas eksperckiego pobytu w Katalonii, m.in. sposób prowadzonych lekcji przez tamtejszych nauczycieli w różnego typu szkołach: Primary School, Secondary School, School for Adults, Vocational School .

11.15-11.30 - przerwa kawowa

II sesja 11.30-13.00

Aleksandra Ficek i Agnieszka Oleś-Pogorzelska
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Aleksandra Ficek - doradca zawodowy, wykładowca, specjalista od outplacementu indywidualnego i grupowego. Ukończyła studia podyplomowe menedżerskie w zakresie doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Na co dzień pracuje z osobami na różnych szczeblach edukacji, pomagając im w wyborze ścieżki zawodowej, a także z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Prowadzi warsztaty oraz konsultacje indywidualne dla osób chcących założyć własną firmę, które obejmują kompleksową ocenę kompetencji przedsiębiorczych. Przekazuje wiedzę z zakresu prawnych aspektów zakładania oraz prowadzenia własnej firmy.
Agnieszka Oleś-Pogorzelska - doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Swoją przygodę z poradnictwem zawodowym rozpoczęła od Klubu Pracy, gdzie prowadziła trzytygodniowe szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz liczne zajęcia aktywizacyjne skierowane dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy chcących założyć działalność gospodarczą. Posiada szeroką wiedzę z zakresu znajomości usług rynku pracy oraz zagadnień związanych z działalnością gospodarczą, tj. rejestracja działalności, nowe przepisy zakładania i prowadzenia własnej firmy - Konstytucja Biznesu 2018.

Samozatrudnienie w świetle obowiązujących przepisów prawnych

Zakres tematyczny:

 • istota diagnozy predyspozycji  przedsiębiorczych,
 • prawne aspekty zakładania oraz prowadzenia firmy,
 • konstytucja Biznesu 2018.

Beata Zelent-Bieniek
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Jako doradca zawodowy pracuje od 2008 r. Działała także jako specjalista ds. rekrutacji w agencji doradztwa personalnego. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego jako specjalista ds. zatrudnienia. Jest laureatką konkursu na kreatywne CV organizowane przez portal Otopraca. Specjalizuje się w obszarach związanych z kreowaniem wizerunku w kontakcie z pracodawcą (przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji kandydatów - w tym do rozmowy z pracodawcą, opracowanie skutecznych dokumentów aplikacyjnych, przeprowadza także symulacje rozmów kwalifikacyjnych). Pomaga przygotowywać biznesplany oraz strategie promocyjne nowych przedsiębiorstw. Podczas prowadzonych zajęć grupowych oraz poradnictwa indywidualnego czerpie z różnych doświadczeń, ale przede wszystkim ze studiów z doradztwa zawodowego, studiów z PR-skutecznej komunikacji w praktyce, marketingu, technik NLP i skutecznej komunikacji.

Wizytówka zawodowa absolwenta, a wymagania pracodawców

Zakres tematyczny:

 • obraz idealnego kandydata w oczach pracodawcy (sposoby na wyszukiwanie celnych informacji do profilu kompetencyjnego),
 • nieświadome kompetencje u absolwentów (wyszczególnienie zasobów, którymi dysponują uczniowie, wskazanie możliwości na dalsze doskonalenie),
 • sposób skutecznego zaprezentowania sylwetki zawodowej w CV (techniki eksponowania mocnych aspektów sylwetki zawodowej w kontekście danej oferty pracy oraz sposoby na pozytywne opisywanie słabszych elementów profilu zawodowego kandydata).

Mariola Juraszek-Morawska
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku Nauczyciel przedmiotów zawodowych, od 2005 roku starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatury w Rybniku. Organizator warsztatów wspomagających doradców zawodowych, współorganizator konferencji na temat doradztwa zawodowego, współpracy z pracodawcami, twórca i współtwórca konkursów zawodowych. Koordynator ds. szkolnictwa zawodowego w Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegaturze w Rybniku, autorka wykładów i wystąpień podczas konferencji dotyczących doradztwa zawodowego, kształcenia. W okresie pracy w szkole współtwórca "Szkolnego Ośrodka Kariery".

Rodzic - pierwszy doradca zawodowy dziecka

Zakres tematyczny:

 • organizacja spotkań z rodzicami (miejsce, forma),
 • nawiązywanie relacji z rodzicem i dzieckiem,
 • sposoby zbierania informacji o przyszłej ścieżce rozwoju od rodzica i dziecka – konfrontacja wizji przyszłości w oczach obojga,
 • próba opracowania krótkiego „Poradnika rodzica - współtwórcy przyszłego sukcesu zawodowego dziecka”.

 

13.00-13.45 Obiad

 

III sesja 13.45-15.15

3a. Sabina Ficek
WOM Rybnik Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł magistra pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej uzyskała w 2001 roku. Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego ukończyła na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Dodatkowe umiejętności i wiedzę zdobyła na studiach podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą na UP w Krakowie, przygotowania kadr do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość na UW w Warszawie, techniki i technologii informatycznej na PC w Częstochowie. Od 30 lat zajmuje się edukacją w zakresie szkolnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego, informatyki. Ciągle poszukuje nowych inspiracji do działania i odkrywania skutecznych, atrakcyjnych metod pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej przygotowaniem do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych

Zakres tematyczny:

 • jak pracować z grupą młodzieży by osiągać założone cele?
 • narzędzia doradcze i informacyjne w pracy z grupą,
 • skuteczne metody warsztatowe, przykłady dobrych praktyk.

3b. Beata Jurkowicz, Konrad Romaniuk, Dawid Wójcicki
FRSE Konrad Romaniuk, związany jest z siecią Europass w Polsce od 2013 roku, a z realizacją projektów Komisji Europejskiej od roku 2009. W roku 2003 ukończył studia europejskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie, w latach 2003 - 2009 zdobywał doświadczenia zawodowe, głównie w dziedzinie zarządzania projektami, a także w społecznej odpowiedzialności biznesu i public relations we wszystkich trzech sektorach gospodarki: organizacjach pozarządowych, firmach prywatnych oraz Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ostatnie lata pracuje dla Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (wcześniej "Uczenie się przez Całe Życie", ang. Lifelong Learning Programme), specjalizując się w skutecznym zarządzaniu programem Europass. Prywatnie Konrad Romaniuk jest współautorem publikacji naukowej "Wspólnota polityczna w dobie globalizacji. Między jednością a różnorodnością" i ojcem rodziny. Jego podejście do życia najlepiej opisuje stwierdzenie: "nothing is a problem much is a chalange!", a ulubioną maksymą są słowa Stefana Kisielewskiego "lepiej robić małe coś niż wielkie nic". Hobby: nurkowanie rekreacyjne i techniczne.
Dawid Wójcicki - pracownik Krajowego Centrum Europass, absolwent administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz politologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik programu Erasmus na Wydziale Nauk Społecznych w Bodo University College (Norwegia). W pracy zawodowej początkowo związany z Urzędem Miasta st.Warszawy (Biuro Kultury oraz Biuro Pomocy i Projektów Społecznych), gdzie pomagał wdrażać ważne dla stolicy projekty społeczno-kulturalne. Od 2014 roku pracownik Krajowego Centrum Europass funkcjonującego w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Oprócz działalności o charakterze promocyjno-informacyjnym odpowiada za obsługę programu oraz przeprowadzanie prezentacji i warsztatów na temat Inicjatywy Europass. W ostatnim czasie szkolił między innymi doktorantów i młodych naukowców na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, szkolnych doradców zawodowych czy przedstawicieli Ochotniczych Hufców Pracy. Lubi muzykę jazzową, sporty walki i jazdę na rowerze. W wolnych chwilach chętnie spotyka się z przyjaciółmi.

Europass wsparciem szkolnego doradcy zawodowego

Zakres tematyczny:

Prezentacja Europass i poszczególnych dokumentów:

 • Europass – CV
 • Europass – Paszport Językowy
 • Europass – Mobilność
 • Europass – Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej
 • Europass – dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego

3c. Katarzyna Karska Doktor nauk społecznych, innowatorka, trener, coach, doradca kariery. Jest entuzjastką rozwoju osobistego i tworzenia nowatorskich metod wspierających ten rozwój. Zajmuje się problematyką edukacji i rynku pracy. Interesują ją niestandardowe i bardziej efektywne podejścia do odkrywania potencjału osobistego i zawodowego. Autorka założeń metodologicznych do ogólnopolskiej metody badania predyspozycji zawodowych "Vademecum Talentu" oraz licznych publikacji o tematyce poradnictwa zawodowego i rynku pracy. Autorka gry coachingowej "Podróż Bohatera". Posiada kompetencje związane z zarządzaniem talentami (Certificate in Talent and Career Management). Jej losy zawodowe związane są z tworzeniem i realizacją przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym - w tym innowacji społecznych. Obecnie tworzy grupę Duża Rzecz z którą wygrała cztery konkursy na innowacje społeczne w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. W 2017 roku na zlecenie m.st. Warszawy była ekspertem konsultującym założenia Strategii Rozwoju Miasta do 2030 r. - w zakresie rozwijania twórczego potencjału i innowacyjnego środowiska.

Najważniejsze aspekty współpracy z głuchym klientem

Zakres tematyczny:

 • Prezentacja Europass i poszczególnych dokumentów:
 • stereotypy na temat osób głuchych
 • sytuacja zawodowa głuchych oraz najważniejsze bariery jakie napotykają na rynku pracy
 • savoir-vivre w kontaktach z głuchym klientem       
 • przedstawienie założeń innowacji społecznej: portalu „deaf suport” – innowacyjnej platformy umożliwiającej świadczenie usług doradczych głuchemu klientowi, bez konieczności znajomości języka migowego

 

IV sesja 15.20-16.50

4a. Agata Kowalik- Zydek
PPP Warszawa Pedagog, doradca zawodowy, trener efektywnego uczenia się. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje i umiejętności na licznych kursach i studiach podyplomowych. Od kilku lat prowadzi warsztaty i spotkania indywidualne dla młodzieży i dorosłych z zakresu doradztwa kariery oraz efektywności osobistej. Jednocześnie jako wielki entuzjasta i praktyk myślenia wizualnego uczy innych w jaki sposób przy jego pomocy wzmacniać skuteczność przekazu. Od zawsze fascynowała ją praca z ludźmi oraz rysowanie, dlatego ogromną radość sprawia jej fakt, że może zawodowo łączyć oba obszary. Na Facebooku prowadzi własną stronę poświęconą myśleniu wizualnemu "Kleczkorysy czyli myślenie wizualne w praktyce".

Myślenie wizualne w poradnictwie zawodowym

Zakres tematyczny:

 • teoretyczne podstawy myślenia wizualnego
 • podstawowe  techniki rysunkowe i piśmiennicze stosowane w wizualizacji treści
 • praktyczne sposoby na wykorzystanie elementów myślenia wizualnego w obszarze poradnictwa zawodowego

4b. Agnieszka Ciereszko
Akademia Webinaru Szkoleniowiec i konsultant kariery, metodyk zdalnego nauczania. Właścicielka firmy Virtus Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju oraz marki Akademia Webinaru. Po kilku latach na etacie założyła własną firmę szkoleniową, realizującą projekty dla edukacji. Wykładowca akademicki na kilku uczelniach. Współzałożycielka poznańskiego Stowarzyszenia WiDoK, działającego na rzecz planowania i rozwoju kariery. Autorka dwóch prac magisterskich: z andragogiki i psychologii, poradników i informatorów oraz książki dla młodzieży: "Praca i ja. Przygoda życia". Twórca gier szkoleniowych oraz nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Popularyzatorka grywalizacji w nauczaniu. Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi, seniorami w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. Doświadczony żeglarz i mama 13 letniego syna. Stawia na ludzi i ich zasoby: każdy może sięgać wyżej, niż mu się wydaje, że może!

Komiks i e-book - jak w prosty sposób stworzyć ciekawe materiały informacji zawodowej (uczestnicy proszeni są o zabranie własnych laptopów)

Zakres tematyczny:

tworzenie informacji zawodowej w formie komiksu i e-booka

4c. Klaudia Stano i Jadwiga Stach
Katalyst Education Klaudia Stano - absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. W fundacji zajmuje się analizami rynku pracy dla Mapy Karier. W wolnym czasie uprawia sport, podróżuje, chodzi po górach, uczy się języków obcych i namiętnie czyta. Bardzo lubi pomagać innym i angażować się w projekty społeczne w imię wspólnego dobra.
Jadwiga Stach - tworzy opisy zawodów do Mapy Karier. Ukończyła studia z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, przez kilka lat prowadziła różnorodne zajęcia z najmłodszymi w świetlicy wiejskiej. Wierzy, że rozwijanie w dzieciach ich zainteresowań i pomaganie im w zdobywaniu wiedzy to najlepsza inwestycja w naszą przyszłość. Interesuje się sztuką ludową i rękodziełem artystycznym, a w wolnym czasie czyta książki i spotyka się z przyjaciółmi.

Wykorzystanie Mapy Karier w doradztwie zawodowym

Zakres tematyczny:

Uczniowie szkoły podstawowej nie myślą jeszcze o przyszłym zawodzie, lecz zdobywana przez nich wiedza przedmiotowa i ich stosunek do niej w dużym stopniu determinują wybór konkretnej kariery. Dlatego warto już od najmłodszych lat informować uczniów, po co się uczą, w kontekście rynku pracy. Mapa Karier to darmowe, unikalne narzędzie zaprojektowane właśnie do tego celu. Podczas warsztatu pokażemy, jak z nim pracować w różnych grupach wiekowych, aby uzyskać najlepsze efekty.

 17.15 - Kolacja "Zakątek Pod Teatrem"

 18.00 - Koncert w Teatrze Ziemi Rybnickiej

6 października 2017 r.(sobota)

10.00-13.00

– zwiedzanie miasta Rybnika z przewodnikiem – zapewniamy udział i opiekę pracowników PUP podczas zwiedzania miasta.

W programie m.in.:

 1. Zbiórka przed fontanną na Rynku; wprowadzenie do historii miasta (geneza powstania, nazwa miasta, omówienie obiektów na Rynku)
 2. Przejście ul. Zamkową w stronę Urzędu Miasta (po drodze dwa przystanki – przy dawnym browarze oraz UM)
 3. Dojście do Sądu (dawnego zamku) – historia zamku
 4. Przejście w stronę dawnego szpitala Juliusz. Przybliżenie postaci dr. Juliusza Rogera oraz kompleksu szpitala
 5. Przejście od strony ul. Miejskiej (historia kościoła ewangelickiego) do ul. Klasztornej, a następnie 3 Maja
 6. Historia dawnego cmentarza żydowskiego.
 7. Dojście przez Plac Wolności i ul. Powstańców do Bazyliki
 8. Przejście do Parku im. Jana Sarkandra. Opowieść o najstarszym obiekcie sakralnym Rybnika, starym cmentarzu katolickim oraz, widocznym stamtąd, szpitalu psychiatrycznym. W tym miejscu przewodnik zazwyczaj opowiada też o Marszu Śmierci, którego nitka szła przez Rybnik i dramacie pacjentów szpitala zimą 1945 r.
 9. Dojście do kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej, a stamtąd do Kampusu (dla chętnych ciekawostki
  o serialu Diagnoza), ewentualnie o rodzinie Haase, której willę oraz dawną garbarnię mija się po drodze.

Klauzula Informacyjna [1]

Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych jest Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP,

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
Targowa 73
00-987 WARSZAWA 4
Skrytka pocztowa Nr 27
telefon: 500 447 262
email: biuro@sdsiz.com.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  zbierania i przetwarzanie danych osobowych w procesie rejestracji i przeprowadzenia XXVIII Konferencji Szkoleniowej SDSiZ RP;

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem umownym. Podstawa prawną zbierania danych osobowych jest: art. 6. ust.1 lit. a, b, c - RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celów oraz zgodnie z prawem.
 4. Nieuniknionym jest, że Pani/Pana dane mogą zostać przekazane osobom trzecim, jednak wyłącznie w celach podanych w pkt. 1.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych i Zawodowych RP przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Panią/Pana będzie niemożność uczestniczenia w organizowanej konferencji.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Pani/Pana dane będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Koniec zapisów.

Koncert odbędzie się w Teatr Ziemi Rybnickiej, plac Teatralny 1, 44-200 Rybnik (ok. 10 min. spacerem od „Hotelu przy Młynie” – zapewniamy udział pracowników PUP w doprowadzeniu na miejsce kolacji i koncertu).

Zakwaterowanie: „Hotel przy Młynie” – w centrum miasta http://www.hotelprzymlynie.pl

                             GPS: 50°05'24.6"N 18°32'26.0"E

W opłatę konferencyjną wliczone są: koszt obiadu, kolacji, przerwy kawowe (w dniach zgłoszonych przez uczestnika) i  materiały konferencyjne oraz w przypadku rezerwacji z noclegiem również koszt pobytu w pokoju dwuosobowym oraz śniadania.

Pełny pobyt rozpoczyna się 4 października od obiadu, a kończy 6 października śniadaniem.
Po śniadaniu w sobotę zaplanowana jest wycieczka z przewodnikiem po Rybniku.

Pobyt jednodniowy 4 października lub 5 października rozpoczyna się od obiadu, a kończy kolacją.
Pobyt dwudniowy z noclegiem 4-5 października: 4.10- rozpoczyna się od obiadu i  kończy 5.10 obiadem.

Osoby zainteresowane dodatkowymi noclegami (środa/czwartek i sobota/niedziela) samodzielnie rezerwują je w „Hotelu przy Młynie”  http://www.hotelprzymlynie.pl

Wpłaty należy dokonać w terminie do 24 września 2018 roku, na konto SDSiZ RP: ING Bank Śląski 
30 105010 381000002281094199 z adnotacją Konferencja 2018+ imię i nazwisko uczestnika.

[1] Art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych [RODO}.NAPISZ WIADOMOŚĆ

Dane adresowe
Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres mailowy, korespondencyjny, można też się z nami skontaktować telefonicznie.

Siedziba Zarządu Głównego:

ul. Wspólna Droga 10 m 65
04-352 Warszawa

Konto Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP:

ING Bank Śląski 30 1050 1038 1000 0022 8109 4199

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
00-987 WARSZAWA 4
ul. Targowa 73

Skrytka pocztowa Nr 27

 

newsletterZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Strona głównaO nasProjektyKonferencjeSzkoleniaLinkiKontaktOTKOlimpiada
Copyright © 2014 :: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
Projekt i realizacja: Webdreamers